Ingyenes, jogtiszta szoftverek!

Kedves szülők és diákok!

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja (www.tisztaszoftver.hu). Ezzel egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok előtt. A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre és mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját.

A lehetőség előnyei:

-          jogtiszta szoftver a legsűrűbben használt programokkal: Word, Power Point, Excel

-          egy oktatási azonosítóval 5 gépre, valamint 5 mobil eszközre telepíthető

-          a hallgatói jogviszony megszűnéséig érvényes

-          1 terabyte tárhely

-          modern eszközök a versenyképes tudásszerzéshez

További részletek és a letöltéshez szükséges regisztrációs felület az alábbi linken találhatóak:

www.o365.educatio.hu

Kérjük, éljenek ezzel az egyedülálló és ingyenes lehetőséggel, hogy mindenki jogtiszta szoftvert használhasson!


Tisztelt Szülök / Tanulók!

A végleges felvételi névsorok megtekinthetők ITT
Azokat a tanulókat, akiket nem áll módunkban felvenni, az elutasításról általános iskolát elektronikus úton értesítjük.
A tanulók az elutasításról szóló határozatot átvehetik az intézményben:
2014. április 25-én 8.00 és 14.00 között.Szakképző évfolyamokra jelentkező felvett tanulók névsorai

Kedves leendő Tanulóink!

A   2014/2015 tanévre való beiratkozás, orvosi alkalmasságok beszerzése, munkahelyi állásbörze stb. információkat a jelentkezési lapokon megadott email címeken fogunk eljuttatni részetekre.

A jelenleg is tanulói jogviszonyban álló tanulóinkat Tóth Bernadett szakmai igazgatóhelyettes Asszony illetve osztályfőnökök adnak felvilágosítást.

Névsor


Szülői értekezlet, fogadóóra

Szülői értekezlet valamint fogadóórák miatt 2014.03.19-én rövidített órák lesznek, valamint az első 7 óra lesz megtartva.

Rövidített órák csengetési rendje:

0. 07:00-07:40

1. 07:45-08:15

2. 08:25-08:55

3. 09:05-09:35

4. 09:45-10:15

5. 10:25-10:55

6. 11:05-11:35

7. 11:45-12:15Valentin-nap

Ebben az évben a Valentin-napot ünnepeltük meg egy új formában: nem csak a szerelmesek küldhettek egymásnak üzenetet, hanem barátok, diákok tanáraiknak, tanárok diákjaiknak, tanárok egymásnak, hogy kifejezzék szeretetüket.

Részletek a Diákélet oldalon.


Farsang a Giorgioban

Időpont: 2014. március 04. kedd (B-hét)

Program: Diákjaink jelmezben tölthetik a teljes tanítási napot.

Lehetőség – nem kötelező – diákjaink számára, hogy aznap jelmezben töltsék a teljes tanítási napot! A maskara lehet akár osztályonként koncepciós és csoportosan azonos, ill. egyéni kivitelezés, lehet akár teljes átváltozás, vagy ötletes kiegészítő. Fontos szempont: a jó ízlés határain belül!

Zsűri-stáb járja az iskolát a nap során, pontoz. I.-III. helyezés egyéni, ill. csoportos kategóriában.

Díjak: oklevél + szponzori ajándékcsomag

Amennyiben a zsűri-stáb tagja szeretnél lenni, kérünk: jelezd 02.27. csütörtökig személyesen a Szervezőknél, vagy e-mailben: cservenakgezane@t-online.hu


Magyar-napok Eperjesen

A nemzetközi kapcsolatok ápolása fontos része iskolánk életének, emelve az iskola színvonalát, lehetőséget nyújtva diákoknak és tanároknak az európai oktatási rendszerek megismerésére, a tapasztalatok itthoni hasznosítására. Külföldi kapcsolatrendszerünk jól működik s ezzel nagyon sok lehetőséget tudunk adni tanulóink fejlődéséhez. Ezen a kapcsolaton keresztül meghívást kaptunk Eperjesről… folytatás: a Versenyek oldalon


Felvételi jelentkezés szakmai képzéseinkre március elejéig!

Vendéglátás-idegenforgalom

 • Nyelvi (angol) előkészítő évfolyam érettségivel:   1 + 4 év
 • Szakmacsoportos orientáló és alapozó képzés érettségivel:   4 év
 • 3. éves szakképzés szakács, pincér és cukrász szakmában, érettségi nélkül:   3 év

Érettségi után szakmai végzettség szerezhető a következő szakmákban:

 • Vendéglős +1 év
 • Szakács +2 év
 • Pincér +2 év
 • Cukrász +2 év

Nyelvi előkészítő osztályban a 13. évfolyam sikeres elvégzése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek, majd tanulmányaikat a választott szakirányban folytathatják.

Szakközépiskolai ágon a 12. év eredményes lezárása után tesznek érettségi vizsgát, ezután a nyelvi előkészítő osztályhoz hasonlóan szakképző évfolyam(ok)on haladhatnak tovább.

szakmacsoportos alapozó oktatás lehető séget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felső fokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében a diákokat fel kell készíteni a munkakörben elvégzendő feladatokra, s ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

vagyis:

 • bővíteni, rendszerezni és elmélyíteni a közismereti tantárgyak keretében tanultakat
 • fejleszteni, megalapozni a szakmai műveltséget
 • felkészíteni a szakmacsoportos alapozó gyakorlatokra
 • kialakítani a vendéglátás szeretetét megalapozó szemléletet
 • fejleszteni a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét
 • felkelteni a tanulók érdeklődését a szakterület iránt
 • a vendéglátás és az idegenforgalom sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával felhívni a tanulók figyelmét a szakmák sajátosságaira, a pálya szépségeire, nehézségeire, hasznosságára, fejlődésének irányára, a szakterületen dolgozók tevékenységére, távlataira
 • segíteni a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében
 • biztosítani a lehetőséget a szakmacsoport munkaköreiben szükséges megfelelő magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez
 • nevelni a szakmai tevékenységekkel kapcsolatban tudatos, felelősségteljes magatartásra
 • kialakítani a tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni felelősségérzetet

Jelentkezési lap itt található